Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flicka som läser.

Partnerskolesamverkan med Högskolan Dalarna

Lärarstudenter och partnerskola

Inom lärarprogrammet har partnerskolan en viktig funktion när det gäller att förverkliga vissa delar av utbildningens målsättningar.

Partnerskola är en skola eller skolområde som har ett särskilt samarbetsavtal med Högskolan och vars lärare är speciellt utbildade för uppgiften som skolförlagda lärarutbildare. Detta innebär att ett antal lärarstuderanden knyts till en skola eller ett skolområde under hela sin utbildningstid. Studenten får alltså en unik möjlighet att redan under utbildningstiden bli reellt delaktig i pedagogisk verksamhet. För att utnyttja denna möjlighet skall studenten ha en regelbunden kontakt med sin partnerskola.

Partnerskolan har ett utbildningsansvar under verksamhetsförlagda studier i fadderskolan och ett fadderansvar under hela utbildningen.

Sidan uppdaterad 2016-02-24