Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Närbild på bokryggar.

Länkar

Här finns mer fakta och information om Världsarvet Falun.

Arkivcentrum Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett näringslivsarkiv i Falun. Här finns originalhandlingar från Stora Kopparbergs Bergslag - världens äldsta aktiebolag och det företag som lade grunden till Falu Gruva.

Stadsbiblioteket i Falunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har generösa öppettider och hjälper gärna till att söka information om det historiska Falun.

Dalarnas museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med samlingar, kompetens och kunnande om Dalarnas kultur och historia där industrin spelat en viktig roll.

Högskolan Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster drar nytta av Världsarvet Falun som arena för forskning och studier vilket i sin tur gagnar utvecklingen av och kunskapen om Världsarvet inom många olika områden.

Föreningen Världsarv i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en ideell organisation för de svenska världsarven. Föreningen ordnar regelbundna träffar och workshops där erfarenhetsutbyte är en viktig del i arbetet med vård, utveckling och bevarande av världsarven.

Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är den myndighet i Sverige som, på uppdrag av regeringen, lämnar förslag till Unesco på platser och miljöer som kan vara aktuella för världsarvslistan.

Svenska Unescorådet:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster I Unescos stadgar står det att alla medlemsländer ska ha en organisation som arbetar med Unescos frågor och är en del av det egna landet. I Sverige är Svenska Unescorådet nationalkommission.


Sidan uppdaterad 2018-01-07