Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Ny överenskommelse

Samverkan ska ge ökad trygghet i Falun

Polisen och Falu kommun har nu undertecknat en ny samverkansöverenskommelse för att öka tryggheten i Falun.

I överenskommelsen har Polisen och kommunkoncernen förbundit sig att medverka i ett för Falun nytt sätt att arbeta mer strukturerat trygghetsskapande, med veckovisa rapporter och möten.

Det handlar om Effektiv samordning för trygghet, EST, där kommunkoncernen, polisen och en mängd andra aktörer träffas och samverkar runt trygghetsskapande åtgärder i olika områden i Falun.

- Vi ska ha en trygg skola, ålderdom men också en trygg fritid. Det känns bra att vi får till det här otroligt viktiga arbetet, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

Startar efter sommaren

Efter sommaren så är det tänkt att EST ska starta i Falun. Polisen och alla kommunens förvaltningar ingår.

Kopparstaden är också med från start liksom Svenska kyrkan, Dalatrafik, Länsförsäkringar och Centrala stadsrum, som håller kontakten med handlarna i centrum.

Alla deltagare har en samordnare som samlar in information om vad som hänt och gör veckorapporter från sin verksamhet.

Kopparstaden samordnar kommunikationen med privata bostadsbolag/fastighetsbolag.

Sedan görs löpande avstämningar i en mindre grupp där man prioriterar tre områden per vecka i trygghetsskapande syfte, och sedan utvärderar.

Modernt sätt att arbeta på

- Det här är ett modernt sätt att arbeta på och en arbetsmetodik med lägesbild som vi redan använder. Jag tror att vi kommer att få bättre koll och agera snabbare, säger Mattias Skarp, polisområdeschef.

- Det är en lärande process, det är därför så många som möjligt ska vara med. Vi gör löpande orsaksanalyser och uppföljningar så att vi får koll på om vi gör rätt åtgärder och använder samhällets resurser på bästa sätt, säger Ulrika Gustafsson-Lindberg, kommunens brottsförebyggande samordnare.

Kan du ge något exempel?

- Där det finns kunskap om vem eller vilka som ligger bakom sätts åtgärder in som vi vet eller tror oss veta har effekt. Man tror exempelvis ofta att bilbränder bara orsakas av ungdomar, när det ofta är försäkringsbedrägerier utförda av vuxna kriminella och andra orsaker till att bilar sätts i brand. Om man kan misstänka att det är så, kan man sätta in åtgärder mot detta och inte riktade insatser mot unga, säger Ulrika Gustafsson-Lindberg och fortsätter:

- En del åtgärder kommer att handla om att förändra den fysiska miljön, men det kommer också att kunna handla om att sätta in gemensamma åtgärder för att ge stöd åt vissa grupper som till exempel unga och deras föräldrar. Det kan handla om att starta riktade föräldragrupper på Dialogen till tonårsföräldrar när till exempel Kopparstadens bovärdar har uppmärksammat att tonårsbarn börjat umgås och missbrukar narkotika och/eller begår brott tillsammans. Ungdomsstödjarna kan då tillsammans med Dialogens personal också ge stöd till ungdomarna.

Falun har vi valt att samverka med Länsstyrelsen Dalarna och tillsammans med Borlänge och Ludvika i detta. Flera kommuner kan tillkomma.

Länsstyrelsen är med och hjälper till med utbildning och ska också hjälpa till med uppföljning. Till länsstyrelsen kommer månadslägesrapporter att skickas.

Sidan uppdaterad 2018-05-23