Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kompostering

Lämna komposterbart avfall till FEV

Det vanligaste sättet att återvinna matavfall är att lämna det till Falu Energi & Vatten.

Mer information om bland annat ventilerade kärl för komposterbart avfall hittar du på Falu Energi & Vattens hemsida. Där finns information om prisuppgifter, hur ofta avfall hämtas, delning av kärl och anmälningsblankett för delning av ventilerat kärl.

Falu Energi & Vatten - hushållsavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemkompostering

Om du vill kompostera själv hemma behöver du anmäla det till Falu Energi & Vatten AB och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det görs på samma blankett.

Fyll i blanketten, skriv ut och skicka den till Falu Energi & vatten AB:

Hemkompostering, blankett för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att komposteringen skall fungera under hela året så bör du använda dig av en så kallad varmkompost. För all kompostering gäller att den måste skötas så att det inte stör omgivningen. 

Om du komposterar allt komposterbart avfall hela året finns möjlighet att avstå från Falu Energi & Vattens ventilerade kärl för komposterbart avfall. Du kan lämna önskemål om det på anmälningsblanketten. Om vi bedömer att det föreslagna omhändertagandet kan fungera skickas din anmälan vidare till Falu Energi & Vatten.

Här finns mer info för dig som vill kompostera ditt matavfall hemma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bokashi

Om du vill kompostera ditt matavfall med Bokashi använder du samma blankett som för hemkompostering. I blanketten redovisar du hur matavfallet tas om hand efter att det varit i Bokashibehållaren samt hur avfallet tas om hand under vinterhalvåret. Ett sätt att lösa komposteringen på vintern är att komplettera med en isolerad varmkompost. Annars behöver du ha skadedjurssäkra behållare och en plats där du kan förvara matavfallet fram till sommarhalvåret.

Kompostering av latrin

Ska du kompostera latrin behöver du anmäla detta till Myndighetsnämnd bygg och miljö.

Kompostering av latrin m.m. blankett för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2024-04-23