Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Slam och latrin

Fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp har en egen avlopps­anläggning som behöver tömmas regelbundet. Det är Falu Energi & Vatten som ansvarar för slamtömningen.

Information om slamtömning hos Falu Energi & Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förlängt slamtömningsintervall

Vid låg belastning, exempelvis fritidshus, finns möjlighet att ansökan om förlängt slamtömningsintervall (slamtömning vartannat år).

Förlängt slamtömningsintervall, blankett för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppehåll slam

Uppehåll av slamtömning kan ges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år. Begäran ska ha kommit in senast en månad före uppehållsperioden.

Uppehåll i hämtning av slam, blankett för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kompostering av latrin

Att omvandla sin egen latrin till ett näringsrikt jordförbättringsmedel är inte svårt men det kräver lite planering, kunskap och eget arbete. Komposten ska skötas så att olägenheter inte uppstår, till exempel luft som stör omgivningen. Enligt miljöbalken är du skyldig att anmäla eget omhändertagande av latrin med mera till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor.

Regler för kompostering av latrin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kompostering av latrin med mera, blankett för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-09-02