Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Lilla Källviken tomtutbud 16maj - 10 juni 2022

Karta över lediga tomter.

Området ligger i sluttningsläge cirka 5 km från centrala Falun, mellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken, City Gross och golfbanan i Samuelsdal. Området får en tydlig karaktär med en tätare central del och en glesare struktur i ytterkanterna. Den tätare delen kan beskrivas som en trädgårdsstad med en blandning av kedjehus, radhus och friliggande villor i två våningar samt flerbostadshus i upp till sex våningar. De glesare delarna utgörs främst av villatomter. Gång- och cykelstråken som går genom området ansluter till befintliga. Området byggs ut i etapper och när alla etapper är utbyggda kommer området att bestå av cirka 400 bostäder. En förskola med flera avdelningar har redan öppnat.

Ansökan om tomt ska ha inkommit till kommunen senast kl. 16.00 fredagen den 10 juni 2022. I informationsbrevet står det den 7 juni men ansökningstiden är förlängd. För ansökan används den blankett som finns och den ska skickas till Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller lämnas till Kontaktcenter, Stadshuset, Slaggatan 3D, Falun.

Tomter till försäljning

Fastighetsbeteckning

Areal

Pris

Geoteknisk undersökning

Nedre Gruvriset 33:408

1155

900.000

Nedre Gruvriset 33:408 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Nedre Gruvriset 33:409

1271

800.000

Nedre Gruvriset 33:409 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Info om tomterna Pdf, 163.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Servitutsavtal Nedre Gruvriset 33:409- NYTT DOKUMENT Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan Planbeskrivning Pdf, 930 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan Plankarta Pdf, 624.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Översiktskarta Pdf, 529.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Förrättningskarta Pdf, 288.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Principskiss Pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster.

Skuggstudier Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter 2022 Pdf, 15.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Flygbild Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Foton Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tomt- PDF Pdf, 69.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tomt- Word Word, 137.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och Svar Pdf, 111.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterad 2022-06-09