Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Lilla Källviken tomtutbud 17 september -
18 oktober 2021

Karta över lediga tomter.

Området ligger i sluttningsläge cirka 5 km från centrala Falun, mellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken, City Gross och golfbanan i Samuelsdal. Området får en tydlig karaktär med en tätare central del och en glesare struktur i ytterkanterna. Den tätare delen kan beskrivas som en trädgårdsstad med en blandning av kedjehus, radhus och friliggande villor i två våningar samt flerbostadshus i upp till sex våningar. De glesare delarna utgörs främst av villatomter. Gång- och cykelstråken som går genom området ansluter till befintliga. Området byggs ut i etapper och när alla etapper är utbyggda kommer området att bestå av cirka 400 bostäder. En förskola med flera avdelningar har redan öppnat.

Tomter till försäljning

Fastighetsbeteckning

Areal

Pris

Geoteknisk

undersökning

Nedre Gruvriset 33:365 (Reserverad)

1011

675.000 kr

Nedre Gruvriset 33:365 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Nedre Gruvriset 33:370 (Reserverad)

1024

775.000 kr

Nedre Gruvriset 33:370 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Info om tomten Pdf, 160.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Förrättningskarta 33.365 Pdf, 10.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Förrättningskarta 33.370 Pdf, 10.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktskarta Pdf, 715.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan genomförandebeskrivning Pdf, 100.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan illustration Pdf, 10.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan planbeskrivning Pdf, 806.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 13 MB, öppnas i nytt fönster.

Principskiss för utformning av tomt Pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster.

Schakt Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Flygbild Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Foton Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter 2021 Pdf, 15.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och Svar Pdf, 89.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tomt- PDF Pdf, 70 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tomt- Word Word, 137 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterad 2021-11-15