Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Lilla Källviken

Området ligger i sluttningsläge ca 5 km från centrala Falun, mellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken, City Gross och golfbanan i Samuelsdal. Området får en tydlig karaktär med en tätare central del och en glesare struktur i ytterkanterna. Den tätare delen kan beskrivas som en trädgårdsstad med en blandning av kedjehus, radhus och friliggande villor i två våningar samt flerbostadshus i upp till sex våningar. De glesare delarna utgörs främst av villatomter. Gång- och cykelstråken som går genom området ansluter till befintliga. Området byggs ut i etapper och när alla etapper är utbyggda kommer området att bestå av cirka 400 bostäder. En förskola med flera avdelningar har redan öppnat.


Tomter till försäljning

Fastighetsbeteckning

Areal

Pris

Geoteknisk

undersökning

INGA LEDIGA TOMTER

Information om tomternaPDF

Avgifter 2021PDF

Detaljplan genomförandebeskrivningPDF

Detaljplan illustrationPDF

Detaljplan planbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Karta över tomternaPDF

Förrättningskarta 1PDF

Förrättningskarta 2PDF

Förrättningskarta akt 2080-4733PDF

ÖversiktskartaPDF

Nerdanstående dokument är till för att köparen ska få en uppfattning om vilka fyll- och schaktvolymer som kan bli aktuella på tomterna. Höjdsättning mm i dokumenten innebär varken rättigheter eller skyldigheter utan det är detaljplanen och prövningen i bygglovet som avgör vad som är lämpligt för respektive tomt.

Massbalans, kartaPDF

Massbalans, tabellPDF

Höjder för volymberäkningPDF

Höjder för volymberäkning NG 33:344-348öppnas i nytt fönster

Höjdkarta Skiss Fyll-schakt NG 33:344-348PDF

Volymer Schakt o fyll L:a Källviken våren 2020PDF

Principskiss för utformning av tomterPDF

Foton höst 2019PDF

FotonPDF

FlygbildPDF

Schakt- och fyllvolymerPDF

Sidan uppdaterad 2021-02-18