Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Exempel på ritningar och andra handlingar

Fasadritningar, skala 1:100

Byggnadens alla fasader ska redovisas.

 • Befintlig och blivande mark
 • Väderstreck för aktuell fasad
Exempel på fasadritning

Planritning, skala 1:100

Du ska redovisa alla våningsplan, även källare och loft.

 • Redovisa alla yttre mått, både för befintliga och tillkommande delar
 • Redovisa rumsfunktioner.
 • Sektionsmarkeringar (se A-A på bilden till höger)
Exempel på planritning

Sektionsritning, skala 1:100

 • Byggnadshöjd
 • Nockhöjd
 • Rumshöjd
 • Taklutning
Exempel på sektionsritning

Situationsplan, skala 1:500

Ett bra kartunderlag för en situationsplan är någon typ av nybyggnadskarta.

 • Alla byggnader ska vara redovisade
 • Byggnationens placering och mått ska vara tydligt utsatta
 • Föreslagen färdig golvhöjd (F.G.)
 • Vid tillbyggnad är det viktigt att du markerar de nya byggnadsdelarna tydligt.

Bilden visar delar av situationsplanen.

Exempel på situationsplan

Fler exempelhandlingar

 • Markplaneringsritning
 • Enkel kontrollplan
 • Fuktsäkerhetsprojektering
Sidan uppdaterad 2020-03-16