Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Svartbygge

Byggt utan lov?

Om du utan lov utför en förändring som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska kommunen ta ut en byggsanktionsavgift. Om du inte kan få ditt bygglov beviljat i efterhand måste du riva det du byggt.

Om du har byggt något utan lov får du chans att återställa åtgärden innan Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor beslutar om byggsanktionsavgift.

Du har också möjlighet att söka bygglov i efterhand. Även om du får bygglovet beviljat i efterhand måste du betala byggsanktionsavgiften.

Du kan anmäla ett eventuellt svartbygge till kommunen, då kan du ringa in till kontaktcenter på 023-83000. Du får då ange adress eller fastighetsbeteckning för den misstänkta åtgärden. Kom ihåg att tala om för kontaktcenter om du vill vara anonym. Annars är du känd anmälare och anmälan hanteras som en offentlig handling. Är du anonym anmälare kan du inte få återkoppling i ärendet.

Sidan uppdaterad 2020-03-16