Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fåglar i stadsmiljö

Fåglarna är en självklar del av naturen och fågelläten hör för många våren och sommaren till. Människor som bor i hus med trädgårdar och på landsbygden kan man säga har tagit sig in på deras livsområden. Bor man nära vattendrag och sjöar så behöver man också ha en viss acceptans för det djur- och fågelliv som finns där.

Fågellivet brukar vara mest intensivt under häckningsperioden mellan mars och juli. Fåglarna hävdar då också sina revir och större fåglar som måsar kan gå till attack när de bevakar sina bon och ungar.

Kommunen får en del klagomål från människor som blir störda av vilda fåglar som måsar, kråkfåglar, duvor och kanadagäss.

Klagomålen gäller främst skrik och läten eller kanadagäss som förorenar bad­platser. Det kan också röra sig om kajor och duvor som kan förorena i stadsmiljön med sin avföring. Även småfåglar som pilfinkar och gråsparvar som matas på uteserveringar kan visa närgångna och orädda beteenden och bli störande för serveringens gäster.

Fåglar och boendemiljön

Stadsmiljön har skapat gynnsamma förutsättningar för fåglar och oftast skapar de inga problem. Däremot kan en del mänskliga företeelser locka till sig fåglar i större mängder, vilket kan upplevas som störande. Fåglarna lär sig att utnyttja de miljöer vi skapar, med lätt åtkomlig mat och tillgång till bra boplatser. I städerna och vid människors bostäder finns tillgång till mat i sopor och papperskorgar och mat­rester vid gatukök och serveringar. Det bästa sättet att lösa problemen är att göra platserna oattraktiva för fåglar att vistas på.

Fastighetsägarens ansvar

Det är i första hand fastighetsägaren som är ansvarig för att lösa problemen med skadedjur och störande fåglar (enligt Miljöbalken). Fastighetsägaren ansvarar också för att skapa en omgivning som inte i onödan lockar till sig fåglar och skadedjur som kan upplevas som störande. Stängda soptunnor, papperskorgar med lock och regelbunden städning av platser där matrester hamnar kan lösa en hel del problem. 

Det är inte en effektiv eller långsiktig lösning att låta skjuta eller fånga in fåglar då nya fåglar snart ersätter de avskjutna fåglarna. 

Förebyggande åtgärder

  • För att förhindra bobyggande och häckning kan nät sättas upp vid öppningar och platser på byggnader där exempelvis kajor brukar söka boplatser som vid tak och i skorstenar m.m. Som fastighetsägare kan du vända dig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning.
  • Håll gårdar och grönytor rena från pinnar, kvistar m.m.
  • Informera boende i din fastighet att matning av småfåglar ska ske på ett sådant sätt så att inte större fåglar som måsar och kråkfåglar lockas dit.
  • Var noggrann med avfallshanteringen och se till att sopkärl och papperskorgar har lock och är stängda.
  • Väl synliga rovfågelsprofiler kan ha en avskräckande effekt på mindre fåglar. Andra avskräckande metoder finns och man får prova sig fram här.
  • Mata inte fåglar på uteserveringar och låt inte tallrikar med matrester ligga kvar efter gästerna.

Mer information

För mer information om fåglar och till exempel vintermatning av småfåglar, se: Sveriges Ornitologisk Förenings hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-09-03