Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kvinna matar katt på stol i kök

Katter

Katten är ett kärt husdjur för många människor, men för andra är den ett problem. Många människor kontaktar kommunen eftersom de störs av att andras katter går in i deras trädgårdar, bostäder, förorenar sandlådor med mera.

Störs du av katter ska du prata med ägaren till katten/katterna, eller försök ta reda på vem som är ägare.

Kommunen gör i varje enskilt fall en bedömning om störningen kan bedömas påverka hälsan negativt. Störningen ska också vara regelbunden eller ha skett vid upprepade tillfällen. Vid bedömningen tas hänsyn till tidigare rättsfall som behandlar olägenhet från katter. 

Vad kan du som kattägare göra?

Bäst inomhus

Du som kattägare har skyldighet att se efter din katt så att den inte orsakar skador eller olägenheter. Inom tätbebyggt område rekommenderar vi att du håller din katt inomhus. De flesta katter trivs alldeles utmärkt inomhus och det är dessutom mycket tryggare för katten. Även i lägenheter kan katten aktivera sig och få motion, t.ex. genom klätteranordningar och klätterträd. Lär katten göra sina behov i en låda, även om den vistas ute.

Ha koll på utekatten!

Att promenera med sin katt i koppel är ett annat sätt att ha uppsikt över den. En rymningssäker rastgård/uteplats kan också vara ett annat alternativ. Tänk dock på att fråga din hyresvärd om lov innan du anordnar en sådan.

Kastrerade katter lever ofta längre

Det föds fler katter än vad det finns hem åt. Om din katt inte ska användas i avel bör du kastrera katten. Katten blir då lugnare, mer tillgiven och kan lättare hållas inomhus. En kastrerad katt har större chans att leva länge. Okastrerade hankatter i stadsmiljö har en medellivslängd på bara 2 år! Okastrerade katter orsakar dessutom ofta större olägenheter eftersom de har könslukt i urinen som sprids på olika ställen inom kattens revir.

Ge din katt en identitet!

Det är viktigt att katten är försedd med halsband. Den bör även vara ID-märkt (öronmärkt eller chipmärkt). Alla katter är värda en identitet, och om din katt skadas eller är på rymmen ökar chanserna betydligt att du får tillbaka din katt.

Prata med grannarna!

Berätta för dina grannar att du har en katt. Framför att du gärna vill veta om din katt stör dem. Vet dina grannar att du vill ta ansvar och ta emot deras synpunkter kan du undvika att onödig irritation byggs upp.

Tänk också på att:

  • inte mata främmande katter, vare sig de är vilda eller tama. Tamkatter brukar faktiskt hitta hem när de blir hungriga.
  • Skaffa inte sommarkatt! Ta ansvar för din katt året runt.

Vad gör du om du störs av andras katter?

Om du störs av grannens katt bör du först och främst prata med kattägaren. Ofta tror ägaren att just dennes katt håller sig på tomten eller i närheten, och att den inte besvärar någon.

Om du själv vill försöka minska problemen kan du:

  • täcka över sandlådor
  • ta in dynor från utemöblerna
  • prova något avvisade medel att stryka på material, t.ex. citrusskal, vitpeppar

Kattskrämmor (CatWatch) finns även att låna över en kortare period hos kommunen.

Lösspringande katter lämnas till polisen

Fastighetsägaren har rätt att fånga in en uppenbart övergiven och förvildad katt, om den transporteras enligt transportreglerna och lämnas till polismyndigheten som ”hittegods”. Hör ingen kattägare av sig inom en tid avlivas katten.

Vad säger lagen?

Djurskyddslagen säger att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Man får högst ha nio vuxna katter utan tillstånd.

Miljöbalken säger att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Katter ska hållas så att de inte orsakar störningar i omgivningen.

Enligt de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Falu kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska katter som vistas inom detaljplanelagt område ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara öronmärkt/chipmärkt. Föroreningar efter katter ska plockas upp på offentlig plats inom detaljplanelagt område och de områden som står i 3§ i föreskrifterna samt på skolgårdar och i bostadsområden.

Vem ska jag kontakta?‌

Fråga

Vem

Kontaktuppgifter

Sanitära problem

Fastighetsägaren


Sanitära problem, ägarens ansvar, regler

Falu kommun

023-83 000 (Kontaktcenter)

Djurskydd

Länsstyrelsen

010-225 00 00

Försvunna och upphittade katter

Polismyndigheten

114 14

Försvunna och upphittade katter

Husdjursföreningen Animalen

023-230 03 www.animalen.org

Försvunna och upphittade katter

Hittadjur.se

www.hittadjur.se

Kastrering, ID-märkning, avlivning, trafikskadad katt

Veterinär
Sidan uppdaterad 2023-03-06