Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fjärrvärme

Fjärrvärme är mycket bekvämt, miljövänligt och har låga driftskostnader jämfört med el och olja. På Ingarvet finns Faluns kraftvärmeverk. Där produceras, förutom fjärrvärme, även miljövänlig el. Över 95 % av bränslet som eldas i Faluns fjärr­värmenät är sk. biobränsle. Den aska som skapas vid förbränningen återförs som gödning till skogen.

Vid installationen byts pannan och eventuell tank ut mot en s.k. fjärrvärmecentral. I denna sker en värmeväxling mellan vattnet i fjärrvärmenätet och husets värme­system. Växlingen sker direkt utan ackumulering, vilket för med sig att alltid finns varmvatten. I pannrummet kan oljetanken tas bort, om en sådan finns. Detta rum kan på så vis nyttjas, som vallabod, snickarverkstad eller annat som tidigare varit svårt att få plats med.

Om huset där fjärrvärme installeras tidigare enbart haft självdragsventilation innebär det förutsättningarna för ventilationen förändras. Den varma skorstenen driver inte längre på ventilationen som tidigare.

Fjärrvärme i Falun - vidare läsning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2018-12-11