Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bevara och utveckla natur

Vissa delar av naturen är mer värdefulla än andra. De finns redovisade i en rad inventeringar som genom åren har gjorts både på statlig och kommunal nivå. Kunskapen från inventeringarna finns samlad i kommunens Natur­miljödatabank. Särskilt viktiga delar av naturen kan få ett stärkt lagligt skydd för att de ska kunna bevaras även i framtiden. De vanligaste skyddsformerna är natur­reservat, biotopskydd, naturvårdsavtal och naturminne.

Naturreservat

I Falun finns det just nu 32 naturreservat med olika syften. Bjursås prästskog, Isalanäset, Rottnebyskogen, Runns norra öar, Sanders gammelskog och Stabergs ö är kommunala natur­reservat. Övriga är statliga och förvaltas av staten via Länsstyrelsen.

Mer information om naturskydd hittar du på Länsstyrelsen Dalarnas webb:
Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Biotopskydd

Det finns också ett antal mindre skogsområden som är skyddade genom att Skogsstyrelsen beslutat om biotopskydd för att bevara de höga naturvärdena i de här skogsmiljöer. Under senare år har det också tecknats så kallade naturvårds­avtal för ett antal skogsmiljöer.

Att bevara skogsområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skogens pärlorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Även i odlingslandskapet finns det en rad miljöer som skyddats med biotopskydd, men i odlingslandskapet är detta generellt utformat och gäller bl.a. för åker­holmar, odlingsrösen, alléer, småvatten och våtmarker.

Sidan uppdaterad 2020-02-24