Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Invasiva främmande arter, arter som hotar våra inhemska växter och djur

Du vet väl att du som är fastighetsägare är skyldig att förhindra spridningen av invasiva arter!

Med förändrat klimat och införsel av växter och djur från omvärlden har vi fått in arter i Sverige som sprider sig snabbt och påverkar ekosystem och den biologiska mångfalden - de arterna kallas för invasiva. Förutom att de invasiva främmande arterna påverkar den biologiska mångfalden kan de ha negativ inverkan på jordbruk och påverka ekonomiska värden genom att till exempel matproduktionen minskar och kostnader för bekämpning ökar.

Du kan hjälpa till att hejda spridningen genom att lära dig känna igen arterna och hur du ska handskas med dem!

Tre arter att särskilt hålla utkik efter

Just nu finns det tre arter på EU:s förteckning över invasiva främmande arter inom Falu kommun som anses ha stor spridning i Sverige och som vi alla har skyldighet att bekämpa. Det är:

Klicka på namnen så får du vet mera om arterna, hur du bekämpar dem och rapporterar fynd.

Jättebalsamin

Jättebalsamin

Jätteloka

Jätteloka

Signalkräfta

Signalkräfta

vitruta

Andra främmande arter på frammarsch

Det finns även andra främmande arter som sprider sig snabbt men som ännu inte omfattas av några regler. Trots det, är det bra om vi alla hjälper till att begränsa spridningen av dem. Inom Falu kommun är det arterna:

Lupin

Blomsterlupin

Kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris

Spansk skogssnigel

Mördarsnigel (tidigare spansk skogssnigel)

Parkslide

Parkslide

Lagstiftning, kommunens arbete och bekämpning

Alla fastighetsägare är skyldiga att bekämpa de invasiva arter som finns med i EU:s förteckning över invasiva främmande arter.

Falu kommun genomför bekämpning årligen på kommunalt ägd mark. Flera arter har fått stor spridning i naturen och där prioriterar kommunen bekämpning av bestånd i de mest känsliga områdena som naturreservat och andra naturområden först. En handlingsplan för åtgärder av invasiva arter tas fram under 2023. Redan idag dokumenteras genomförda åtgärder vilket gör att vi kan följa upp arbetet.

Vad kan du göra?

Du kan hjälpa till att förhindra spridningen av invasiva arter genom att:

  • inte lämna trädgårdsavfall i naturen
  • inte sätta ut främmande växter och djur på land och i sjöar och vattendrag
  • bekämpa de invasiva arterna med mekaniska och naturliga metoder. Växtavfall ska förbrännas eller transporteras i slutna kärl till återvinningscentral där det sorteras som brännbart restavfall – inte i facken för trädgårdsavfall!
  • tänka på att rengöra båten/kanoten, fiskeredskap och liknande om du förflyttar dem mellan olika vatten, med mera.

Rapportera

Du kan också rapportera in fynd och förekomster av invasiva arter genom Falu kommuns app "Felanmälan Väg och park" eller på www.invasivaarter.nu

Faluappen hämtar Du i din appbutik, sök efter "Felanmälan Falun":

App Store Länk till annan webbplats.

Google Play Länk till annan webbplats.

Mer information om invasiva arter

Falu Energi och Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.s hemsida kan du läsa mer om hur du ska hantera ditt avfall av invasiva arter.

Vill du veta mer om de invasiva arterna, hur du kan rapportera förekomster av arterna mm finns samlad information på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Havs- och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterad 2024-04-24