Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Beräkning vid byggarbetsplats

Planarbete

Kommunen har huvudansvaret över hur mark och vatten ska användas.

För det använder vi olika fysiska planer som till exempel

Det finns en mängd olika lagar och regler som styr fysisk planering. Plan- och bygglagen och miljöbalken är de mest betydelsefulla.

Vi planerar och gör utredningar även för t.ex. trafiksystemens funktion och utformning och för att hitta lösningar i områden där det kan vara svårt att ordna vatten och avlopp.

Användning av planerna

Planerna används som underlag när olika typer av beslut ska fattas. Exempelvis bygglov och tillståndsgivningar av olika slag. Planeringen angår alla. Såväl kommuninvånare som föreningar, företag och olika myndigheter. Alla planer är offentliga handlingar och är därmed tillgängliga att läsas av alla

Sidan uppdaterad 2022-05-09