Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Litet hus med vatten runtomkring. Översvamning.

Dagvatten

Dagvatten är vatten som rinner på marken, till exempel regn, smält snö eller dräneringsvatten från husgrunder. Det är viktigt att ta hand om dagvattnet eftersom det hjälper till att förhindra översvämningar.

Våra dagvattenledningar är inte konstruerade för ett förändrat klimat med intensivare nederbörd vilket ger större flöden, vilket i sin tur leder till risk för översvämningar.

Falu kommun har tagit fram en strategi för en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten. Strategin visar hur dagvattnet behöver hanteras för att undvika allvarliga översvämningar och minska påverkan av föroreningar på yt- och grundvatten.

Falu kommuns dagvattenstrategi

Det finns mycket som du som fastighetsägare kan göra själv för att minska både riskerna för och konsekvenserna av en översvämning.

Läs mer om att ta hand om dagvatten på Falu Energi & Vattens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2022-12-30