Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Registrera din brunn i brunnsarkivet

Myndigheten Sverige geologiska undersökning (SGU) har på uppdrag av regeringen sett över hur information om grundvatten kan samlas in. SGU vill därför att brunnsägare registrerar sina enskilda brunnar i brunnsarkivet. Registreringen är frivillig, men eftersom SGUs register för brunnar används av myndigheter, konsulter och kommuner för att identifiera och lokalisera enskilda brunnar är det bra för även brunnsägaren om brunnen finns registrerad.

Varför ska du registrera din brunn?

Med ett enkelt formulär kan du som brunnsägare registrera din brunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att ge ditt dricksvatten ett bättre skydd. Vinsterna med att ha brunnen registrerad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till brunnen.
  • Kommunen kan använda informationen vid olika typer av planer.
  • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar i närheten.

Genom att registrera brunnen och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar du som brunnsägare samtidigt till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planeringsunderlag för vatten- och avloppsutbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Registrera din brunn

Här kan du registrera din brunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det går utmärkt att registrera brunnen via en smartphone, som då positionerar brunnen med hjälp av GPS.

Är din brunn redan registrerad?

Borrfirmor kan lämna in uppgifter till brunnsarkivet, därför kan din brunn redan vara registrerad? I SGU's kartvisare hittar du i så fall informationen om brunnen.

Är det något i informationen som är fel eller läget inte är rätt kan du använda anmälningsformuläret för att uppdatera informationen.

Läs mer om brunnsarkivet hos SGU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-09-02