Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Taxor avloppsärenden

När du ansöker om tillstånd eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten

Taxorna gäller fr.o.m. 1 januari 2023 t.o.m. 31 december 2023

Avgifter för avloppsärenden

Inrättande av anläggning WC-avlopp för ett hushåll med utsläpp till mark eller vatten.

8204 kr

WC-avloppet till sluten tank.

3516 kr

Inrättande av anläggning för BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättavlopp).

3516 kr

Inrättande av anläggning för BDT-avlopp inom vattenskyddsområde med fastställda föreskrifter.

4688 kr

Eget omhändertagande av restprodukt från torrtoalett (latrin, urin och aska) på den egna fastigheten.

1172 kr **

Inrättande av anläggning för BDT-avlopp och WC-avlopp till sluten tank vid ett och samma tillfälle.

4688 kr

Inrättande av WC-avlopp för ett hushåll med utsläpp till mark eller vatten med urinsortering.

4688 kr

Inrättande av gemensamt WC-avlopp för fler än ett hushåll (10-25 personekvivalenter).

10548 kr

Inrättande av gemensamt WC-avlopp för fler än ett hushåll (26-100 personekvivalenter).

11720 kr

Inrättande av gemensamt WC-avlopp för fler än ett hushåll (101-200 personekvivalenter).

12892 kr

Omprövning av avloppsanläggning med tidsbegränsat tillstånd.

2344 kr

Tillståndspliktig ändring av befintlig anläggning.

3516 kr

Anmälningspliktig ändring av befintlig anläggning.

2344 kr

Begäran om komplettering av uppgifter som enligt ansöknings/anmälningsblanketten ska bifogas ansökan/anmälan.

1172 kr

Tillsyn på initiativ av myndighetsnämnden eller till följd av befogat klagomål.

1172 kr per timme


** Vid anmälan samtidigt som inrättande av BDT-avlopp så sätts avgiften ner.

Avgift för prövning av dispens från årlig tömning av slamavskiljare

Avgift för prövningen debiteras enligt kommunfullmäktiges taxa i beslut med 1172 kr för avloppsanläggning med tillstånd yngre än 10 år, samt 2344 kr för avloppsanläggningmed tillstånd äldre än 10 år och för avloppsanläggning som saknar tillstånd.
Sidan uppdaterad 2023-01-11