Vi bygger för ett större Falun

Ett större Falun kräver att vi kan möta behovet av nya lokaler för boende, förskolor, företag och andra verksamheter. Bra miljöer är viktiga för att människor ska trivas och välja att flytta till Falun. Vi planerar för en kommun som växer där vi skapar miljöer och kommunikationer som gör det enklare för människor att mötas. Samtidigt utvecklar vi kommunen i en balans mellan det moderna och vår historia.

Här får du en överblick över pågående planer och vad som byggs just nu. Vissa av projekten byggs av kommunen, till exempel skolor och infrastruktur, andra byggs av privata aktörer, till exempel bostäder och kommersiella fastigheter.

Pågående planer och byggprojekt

Fördjupade översiktsplaner

Pågående arbete med fördjupade översiktsplaner

Born

En ny stadsdel, med speciell karaktär, planeras nära centrum

Tallenområdet

Ett attraktivt läge för företagsetableringar

Byggprojekt

Skateparken

Parken byggs ut med nya åkytor, hopp och rails.

Vasaparken

En ny park mitt i centrum

Nytt badhus

Ett nytt badhus byggs på Lugnet

Övriga projekt

Rödbro

Planering av ett nytt spännande kvarter

Myran

Våtmarksprojekt och friluftsområde

Översikts- och detaljplanering

Planer just nu

Här kan du se vilka planer du kan tycka till om just nu

Detaljplaner

En detaljplan styr hur mark och vatten får användas och hur bebyggelsen ska se ut