Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera personer som spelar tillsammans

Evenemangsstöd

Viktig information för arrangörer som måste ställa in eller göra förändringar i sina evenemang gällande utbetalning av evenemangsstöd har Evenemangsrådet beslutat att:

  1. Om ett evenemang ställs in betalas inget evenemangsstöd ut. Kostnader som arrangören eventuellt ändå har får arrangören själv bekosta.
  2. Om ett evenemang senareläggs men behåller samma status och storlek utbetalas det evenemangsstöd som beviljats.
  3. Om ett evenemang ändrar storlek och omfattning beslutas det i evenemangsrådet om nytt stöd.

Falu kommun lämnar stöd till evenemang som bidrar till visionen ett större Falun och som stärker kommunen som besöksort och som plats för boende, studier och arbete.

Evenemangsstöd kan beviljas för genomförande av ett evenemang, det innefattar ej kamratmåltider, middagar och dylikt. De evenemang som kommunen väljer att lämna stöd till ska genomföras professionellt och vara etiskt, miljömässigt och socialt godtagbara.

Skicka ifylld ansökningsblankett med tillhörande bilagor inklusive budget till:

Falu kommun
Näringslivskontoret
791 83 Falun

Märk kuvertet: Ansökan evenemangsstöd

Inkomna ansökningar diarieförs och publiceras på falun.se

Evenemangsstöd - blankett för ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvärdering av evenemang - blankettlänk till annan webbplats

Utvärdering av genomförda evenemang

Evenemang som beviljats stöd ska skicka in en utvärdering. Blankett för utvärdering finns under ansökningsblanketten.

Mötesdatum 2020

(dessa datum kan ändras)

5 februari
25 mars
13 maj
26 augusti
21 oktober
2 december

Senaste inkomna ansökningsdag 2020

(alltså kommunen tillhanda)

24 januari
25 februari
14 april
27 juli
21 september
2 november

Kontakt

Helena Hansson, evenemangslots

E-post: helena.hansson@falun.se
Telefon: 023-820 38

Sidan uppdaterad 2020-04-22