Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Anläggningsbidrag

Äger din förening en anläggning eller lokal? Då kan ni söka anläggningsbidrag. Bidraget ska ge en viss ekonomisk kompensation då dessa föreningar ofta har en högre lokalkostnad är andra föreningar som använder sig av kommunala lokaler.

För att kunna få anläggningsbidrag så måste föreningen erbjuda en verksamhet som anläggningen är till för. Anläggningen måste också skötas så att det inte går att anmärka på saker som verksamheterna är beroende av. Omklädnings- eller servicebyggnader kan eventuellt vara en sådan sak som ska ingå i anläggningen.

Föreningen måste också erbjuda en ungdomsverksamhet som uppfyller kraven för att vara en bidragsberättigad förening.

Söka anläggningsbidrag - blankett för ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information kring ansökan, bidragsnormer för föreningsbidragPDF

Anläggningsbidrag, belopp 2018

Badplats

2 237 kr

Bandybana

33 540 kr

Bangolfbana, inkl. servicebyggnad

7 830 kr

Boulebana

2 237 kr

Bågskyttebana

4 475 kr

Crossbana

22 363 kr

Hamn

5 593 kr

Elljusspår

27 952 kr

Fotbollsplan, grus

5 593 kr

Fotbollsplan, gräs

22 363 kr

Fotbollsplan, gräs (mindre)

5 593 kr

Konstgräsplan, minimum 60x100 m

27 952 kr

Golfbana, 18 hål

55 899 kr

Isbana

8 944 kr

Ishockeyrink

13 419 kr

Kanotslalombana

8 944 kr

Motionsspår, dagspår per km

447 kr

Motionsspår, dagspår max

5 593 kr

Slalombacke

67 076 kr

Sportskyttebana

4 475 kr

Tennishall

83 846kr

Orienteringskartor

307 432 kr


Ansökan

Du ansöker 1 gång per år, senast 1 november. Ska du söka anläggnings- eller lokalbidrag så måste följande skickas in:

  • årsmötesprotokoll
  • verksamhetsberättelse
  • resultat- och balansräkning
  • revisionsberättelse
  • uppdaterade uppgifter till föreningsregistret

Föreningsregistret - blankett för anmälan och uppdateringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt

Var noga med ansökan så allt kommer med. Saknas något och ni inom 30 dagar från påminnelse inte kompletterat med det som efterfrågats så går inte ansökan igenom.

En förening som blir påkommen med fusk förlorar aktuellt bidrag och alla bidrag för 1 år framåt.

Beloppen för de olika bidragen följer prisbasbeloppets utveckling Basår 2010.

Om din förening söker flera bidrag och de totala ansökningsbeloppen överskrider det rambelopp som kultur- och fritidsnämnden blivit tilldelad av kommunfullmäktige så har samma nämnd rätt att procentuellt minska bidragen.

Ansökan lämnas in till kultur- och fritidsnämnden på förbestämda blanketter som du får från kultur- och fritidsförvaltningen.

Sidan uppdaterad 2019-09-26