Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Anmälan till föreningsregistret

Har du en nystartad förening som vill bli registrerad för att kunna söka bidrag och stöd från Falu kommun, behöver du skicka in följande handlingar till oss:

  • Intyg om medlemskap i en riksorganisation.
  • Kopia av föreningens stadgar (interna regler).
  • Kopia av det mötesprotokoll som fördes då föreningen bildades eller det
    senaste  årsmötesprotokollet.

Föreningsregistret - blankett för anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketten skickar du till Falu kommun, Föreningsavdelningen 791 83 Falun.

För att vara en bidragsberättigad förening

Föreningen ska tillhöra en statsbidragsberättigad ungdomsorganisation enligt SFS 2001:1060. Föreningens lokala verksamhet ska godkännas av kultur- och fritidsnämnden. 

  • Din förening ska bedriva barn- och ungdomsverksamhet utifrån lämpliga delar av Sveriges 11 folkhälsomål.
  • Din förening ska aktivt verka för ett avståndstagande från våld, droger, mobbning och annan diskriminerade verksamhet.
  • Din förening ska ha minst 10 medlemmar i åldern 10-25 år. Medlemmarna ska vara bosatta i Falu kommun och betalat medlemsavgift. Föreningen ska också ha genomfört 10 sammankomster eller träffar som ger rätt till lokalt aktivitetsstöd.
  • Gäller även Folkets Hus och bygdegårdar.
  • Kultur- och fritidsnämnden kan även bevilja anna förening efter begäran.

Tänk på att:
Din förening måste vara ideell, ha stadgar som innehåller en beskrivning av föreningen, en öppen medlemsantagning samt inte ge medlemmar ekonomiska vinster.

Sidan uppdaterad 2018-09-19