Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Föreningsbidrag övriga ändamål

Årligen avsätts en mindre del av det totala bidragskontot för speciella ändamål som inte täcks av normerade bidrag.

Andra tillfällen då bidrag till ”övriga ändamål” kan beviljas kan vara akuta nödsituationer, specialsatsning i friskvård, jämställdhet, energibesparande åtgärder eller annat som kultur- och fritidsnämnden finner synnerligen angeläget att stödja.

För detta bidrag finns inget fastställt formulär, utan föreningen får själv göra en skrivelse där ändamålet så tydligt som möjligt beskrivs.
Ansökningstid: Kan sökas under hela året.

Ansökningar inkomna till 31 mars respektive 30 september behandlas vid kultur- och fritidsnämndens sammanträden i maj respektive november.

Kultur- och fritidsnämnden kan även behandla ansökningar vid andra tillfällen under året om det finns särskilda skäl.

Sidan uppdaterad 2016-03-23