Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur i förskola och grundskola

2008 beslutade Falu kommuns kommunfullmäktige att alla barn i Falun under sin grundskoletid ska garanteras ett antal kulturupplevelser. Genom kulturgarantin ges alla barn under sin grundskoletid samma förutsättningar att uppleva olika kulturyttringar i form av musik, dans, litteratur, drama, film och konst. Men också möten med Faluns kulturhistoria – Världsarvet Falun som genom sin tekniska, politiska och sociala utveckling bidragit till formandet av dagens svenska industrisamhälle.

Syftet med kulturgarantin är att ge alla barn jämlika förutsättningar att uppleva och delta i kulturaktiviteter. Kulturgarantin gäller alla barn i Falu kommun och bekostas av kultur- och fritidsförvaltningen. Eventuella resor till aktiviteten görs primärt med kulturbuss, men i undantagsfall finns även budgeterat för transport. Urvalet av utbud och leverantörer sker i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen samt Region Dalarnas länskulturinstitutioner.

Se hela utbudet för respektive årskurs.

Sidan uppdaterad 2021-04-22