Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Grisar på Naturskolan

Samråd - nytt kulturreservat vid Dikarbacken

Falu kommun planerar att bilda ett kulturreservat av området Dikarbacken. Syftet med kulturreservatet är att vårda det gamla odlingslandskapet och främja undervisning om världsarvet och ett rikt friluftsliv. Falu Naturskola bedriver idag jordbruk och pedagogisk verksamhet på området, som också nyttjas flitigt för friluftsliv både sommar och vinter, främst som ett strövområde och för skidåkning. Dikarbacken ligger nära både centrum och Falu gruva och har potential både att stärka världsarvet och att utvecklas som besöksmål.

Inför bildandet av kulturreservatet har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag på föreskrifter och skötselplan för området, som du finner på denna sida. Föreskrifterna talar om vad man får och inte får göra inom reservatet och skötselplanen visar med vilken inriktning Falu kommun vill att området och dess fasta anläggningar sköts.

Lämna dina synpunkter

Förslaget är ute på samråd från 30 mars till 15 maj och under denna period finns det möjlighet att granska och komma med synpunkter på förslaget. Era synpunkter vill vi gärna få senast 15 maj och de ska lämnas skriftligt till kultur- och fritidsförvaltningen. Märk ditt yttrande med Kulturreservat Dikarbackens odlingslandskap KFN 0108/18.

Adressen är: Falu kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 791 83 Falun.

E-post: kontaktcenter@falun.se

Om du har frågor eller vill få pappersexemplar av planhandlingarna kontaktar du Falu kommun via kontaktcenter, tel. nr 023-83 000 eller kontaktcenter@falun.se

Samrådshandlingar

Inbjudan samrådPDF

Förslag skötselplanPDF

Förslag till beslutPDF

Karta över Dikarbacken
Sidan uppdaterad 2020-04-02