Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Musiker

Replokaler och lokaler för musikproduktion

Med anledning av bristen på replokaler och lokaler för musikproduktion i Falu kommun har ett arbete inletts för att se över behov och möjligheter för att skapa bättre förutsättningar för verksamma musiker.

Det finns en politisk vilja att fylla det hål som uppstått och en arbetsgrupp för att driva arbetet framåt har skapats. Den kommer sedan att lägga fram förslag på lösning till politiken. Arbetsgruppen består av verksamma musiker samt representanter från Falu kommun, Unga Tankar Om Musik, Dalarnas Bildningsförbund och Dalapop.

Aktuell information till dig som berörs av arbetet kring replokaler och lokaler för musikproduktion

En enkät har skickats ut för att se över det faktiska behovet hos personer som berörs av bristen på lokaler. Vi ser just nu över resultatet, vilket kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet. Om du har missat enkäten men är i behov av lokal för musikskapande är du välkommen att höra av dig. Du finner kontaktuppgifter i slutet av sidan.

Skicket på lokalen Varpgården kommer att ses över av Sektor Service, Falu kommun.

Kommande dialogmöten

Just nu finns det inget bokat datum för dialogmöte. Sidan kommer att uppdateras med information löpande.

Lediga replokaler och lokaler för musikproduktion

Har du lokaler tillgängliga för rep och/eller musikproduktion? Kontakta i så fall Sofie Reimertz genom att maila sofie.reimertz@falun.se.

Stöd och hjälp för verksamma inom kreativa och kulturella näringar

Läs mer om det stöd och hjälp du kan få som verksam inom kreativa och kulturella näringar.

Projektgruppen

  • David Bergman, Falu kommun
  • Sara Hedström, Falu kommun
  • Helena Hansson, Falu kommun
  • Sofie Reimertz, Falu kommun
  • Frank Kooistra, Deaf Rat
  • Jan Ekebjär, Dalarnas Bildningsförbund
  • Bertil Dikman, Falu Blåsorkester
  • Daniel Olsson, Dalapop
  • Gustaf Elmelid, Unga Tankar Om Musik

Kontakt

Har du frågor, tips eller tankar kring arbetet är du välkommen att kontakta Sofie Reimertz på näringslivskontoret genom att maila sofie.reimertz@falun.se eller ring telefon 023-824 58

Sidan uppdaterad 2022-05-25