Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Samverkansteamet

Samverkansteamet fungerar som en sluss in till samhällets samlade insatser och resurser. Teamet finns till för dig som är mellan 16-65 år, är folkbokförd i Falu kommun och saknar anställning. Är du i behov av råd och stöd för att komma vidare i livet kan samverkansteamet vara en bra hjälp.

Samverkansteamet är en sammansättning av personal från

  • Arbetsmarknadsenheten, Falu kommun
  • Försörjningsstödsenheten, Falu kommun
  • Försäkringskassan
  • Arbetsförmedlingen
  • Region Dalarnas öppenvårdspsykiatri, primärvård och habilitering

Förutom att vi i teamet har kunskap om de egna verksamheterna så har samverkansteamet även god kännedom om andra viktiga funktioner inom kommunen eller hos andra aktörer. Samverkansteamet fungerar rådgivande för både dig som individ och för handläggare från de olika verksamheterna.

Sidan uppdaterad 2019-10-31