Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Översiktbild över datacentret.

Datacenter

Dataservrar som används av våra mobiltelefoner, läsplattor och datorer förbrukar mängder med energi över hela jorden, och efterfrågan på bra serverplatser är ständigt ökande. Falu Energi & Vatten har ett kommersiellt samarbete med EcoDataCenter. Bolaget har byggt ett datacenter på Ingarvet i Falun, ett datacenter som snart ska följas av fler. Samarbetet består i att Falu Energi &Vatten säljer energi till EcoDataCenter och kommer att köpa tillbaka överskottsvärmen från datacentret när verksamheten är i full gång.

EcoDataCenters anläggningar är bland världens mest moderna. Driftskostnaderna är låga bland annat tack vare den höga energieffektiviteten. Hållbarhetstänkandet och säkerheten tillhör det mest avancerade i världen.

När området är fullt utbyggt kommer där att finnas ett tiotal storskaliga datacenter.

Grönt och smart

Den största delen av elenergin blir till värme i servrarna, vilket förenklat maximalt motsvarar en enorm värmekälla av motsvarande 4 000 bastuaggregat per hus.
I EcoDataCenter löses detta genom att integrera anläggningen med Falu Energi och Vattens fjärrvärmesystem. Den varma luften från datorerna värmer varmvatten som kommer Faluborna till nytta i fjärrvärmenätet. Varmvattnet blir också fjärrkyla på ungefär samma sätt som i ett gasolkylskåp, och förs sedan tillbaka för att kyla anläggningen.

Projektet har redan fått flera internationella priser bland annat ett som kallas ”Sustainia 100”.

Vad betyder datacentret för Falu kommun och alla invånare?

Falu kommun ser detta som ett bra tillfälle att utveckla en ny basindustri i Falun och Dalarna.

- Vi ser detta som en stor möjlighet för Falun och Dalarna att få visa upp den miljöteknik i världsklass som finns här och hur den används på ett smart sätt. Behovet av datahallar kommer bara att öka och vi ser potential till att fler företag etablerar sig i kommunen som en följd av denna etablering och för att stärka den näring som växer fram. Det här är hållbar tillväxt när den är som bäst! säger Jonny Gahnshag tidigare kommunalråd och ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

 

Sidan uppdaterad 2018-12-14