Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Att använda offentlig plats i Falu kommun

Stadens gator, torg och parker är kommuninvånarnas gemensamma egendom och vardagsrum. Den som vill använda den offentliga platsen för någon verksamhet till exempel uteservering eller kiosk, reklam- och varuställ måste därför söka tillstånd och dessutom följa kommunens riktlinjer.

Riktlinjer

Riktlinjerna innehåller samlad information om de krav och regler som du behöver känna till när du ska söka tillstånd för upplåtelse av offentlig plats.

Riktlinjer för uteserveringar Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för kiosker och mobil försäljning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för reklam- och varuställ samt utsmyckning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Utformning påverkas av riksintresse

Stora delar av innerstaden är av riksintresse för kulturmiljövården. I Falun är det framförallt gatunätet från 1600-talet och den i huvudsak småskaliga bebyggelsen. Åtgärder som kan skada riksintresset är inte tillåtna. Stora delar av innerstaden är också världsarv. Riksintresset och världsarvet gör att särskilt höga krav kan ställas på placering och utformning av uteserveringar, kiosker, reklam- och varuställ och liknande på vissa ställen i staden, till exempel på Stora torget.

Samråd med kommunen först

I Falun varierar förutsättningarna för att ha uteservering och kiosk i olika områden inom staden. Det är därför viktigt att du alltid samråder med kommunen innan du startar ditt projekt.

Sidan uppdaterad 2018-04-20