Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Buller

Den som bedriver miljöfarlig verksamhet har ansvar för de ljudstörningar som kan uppkomma i verksamheten.

Det finns riktvärden framtagna för flera olika typer av verksamheter, som bör användas som utgångspunkt för en diskussion om en verksamhet låter för mycket. Många riktvärden har tagits fram av Naturvårdsverket.

Det mesta som rör buller och dig som företagare kan du läsa på:

Naturvårdsverkets hemsida om buller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närboende till bullrande verksamheter kan lämna in klagomål till kommunens Myndighetsnämnd för bygg- och miljöfrågor. Det kan vara intressant även för verksamhetsutövare att känna till. Se blanketten i länken:

Blankett för att lämna in ett klagomål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-09-25