Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flerbostadshus

Fastigheter kan påverka människors hälsa och miljön negativt om de inte sköts på rätt sätt. Därför har du som fastighetsägare ett ansvar för att kontrollera och göra undersökningar i fastigheterna. Det kallas egenkontroll.

Att en fastighetsägare har en fungerande egenkontroll tillför mer än vetskapen om att lagstiftningen följs. Eftersom en välskött fastighet är mer värd än en misskött är det värdefullt att ha en bra egenkontroll. Att arbeta förebyggande med kontroller kan många gånger också förhindra kostsamma skador på fastigheter.

Regelbundna kontroller och dokumentation

En väl genomtänkt dokumentation underlättar bedömningar av slitage och de risker som finns i fastigheter. Dokumentation underlättar också upplärning av nyanställda och förtroendevalda. Man säkerställer också att kunskapen stannar inom verksamheten.

Exempel på områden som bör ingå i egenkontrollen:

Mer information

Fastighetsägares egenkontroll, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbundet Fastighetsägarna GFR Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsyn

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning har bland annat ansvar för att se till att fastighetsägare uppfyller miljöbalkens regler om egenkontroll och boendemiljö. Tillsynen sker bland annat genom handläggning av bostadsklagomål som framförs av hyresgästen eller mer förebyggande genom t.ex. tillsynsprojekt där Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar fastighetsägarens egenkontroll. 

Sidan uppdaterad 2022-09-22