Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Solarier

Solarieverksamheter ska följa miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5). En väl inredd lokal, god hygien, egenkontroll och kunskaper hos den som bedriver verksamheten är viktigt. Detta behövs för att förhindra smittspridning och för att kunder ska kunna sola säkert.

Anmälan

Du som vill öppna ett solarium för allmänheten måste lämna in en anmälan till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor minst 6 veckor innan du planerar att starta din verksamhet. Även förändringar i ägarförhållanden, om lokalen ändras och om verksamheten flyttar eller upphör ska anmälas.

Solarium, blankett för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokal och utrustning och information till konsumenter

Den lokal du använder för solarieverksamheten måste ha god ventilation, eftersom det kan bli varmt av lysrören. Lokalen ska också rengöras regelbundet för att upprätthålla en hög hygiennivå. Det bör även finnas tillgång till dusch.

I varje solarieutrymme ska det finnas engångspapper och desinfektionsmedel för att kunna göra rent och desinficera solariebädden efter varje kund.

Kunden ska ha möjlighet att låna eller köpa solarieglasögon. Används glasögonen av olika kunder ska de desinficeras efter varje kund.

Produkter som är avsedda att appliceras på huden före solningen och som kan förstärka den ultravioletta strålningens verkan får inte erbjudas/säljas i lokalen.

Affischen ”Råd för att skydda din hälsa” ska finnas vid varje solariebädd och i receptionen där betalning eller bokning för solning sker. Den skall ha minst A3-format. Du kan beställa eller ladda hem affischen från Strålsäkerhetsmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ska transportera farligt avfall, till exempel lysrör, ska det anmälas till Länsstyrelsen.

Från och med den 1 september 2018 måste den som driver ett solarium kunna säkerställa att den som använder ett solarium har fyllt 18 år. Vid obemannade solarier kan det till exempel ske genom personlig inloggning via mobilt bankid.

På strålsäkerhetsmyndighetens webbplats finns mer information om bland annat krav på och märkning av rör/solarier, information om 18-årsgräns, krav på tidur och avstängningsfunktion samt obligatorisk information till kunder.

Strålskyddsmyndighetens information om solarier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn och egenkontroll

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Falu kommun har ansvar för att se till att miljöbalkens och strålsäkerhetsmyndighetens regler uppfylls. Miljöavdelningen utför därför regelbundet tillsyn av solarier och följer upp klagomål från kunder.

Verksamheter ska enligt miljöbalken utföra egenkontroll. Det innebär till exempel att det bör finnas:

  • En fastställd fördelning av ansvaret för de frågor som regleras i strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och miljöbalken.
  • Rutiner för att kontrollera att utrustning för drift och kontroll fungerar (t.ex. larm, tidur, rengöring, ventilationskontroll, vattentemperaturer i duschar/varmvattenberedare, att tillgång till skyddsglasögon finns, att lagstadgad information på solarier/till kunder finns)
  • Rutiner för att bedöma riskerna med verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  • Rutiner för till tillsynsmyndigheten rapportera driftsstörningar som kan påverka människors hälsa eller miljön
  • En förteckning över de kemikalier som hanteras i verksamheten
Sidan uppdaterad 2022-09-22