Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Torghandel.

Torghandel och platsupplåtelse

Nu kan du göra din ansökan hos kommunen för snabbare handläggning. Din ansökan skickas vidare till polisen per automatik.


För att korta den totala handläggningstiden för ditt ärende tar Falu kommun emot din ansökan och påbörjar handläggningen samtidigt som vi skickar ansökan vidare till polisen. Kommunen hinner förbereda sitt remissvar snabbare så att du ska kunna få ditt tillstånd i tid.

Vårt ansökningsformulär innehåller samma frågor som polisens formulär. Detta innebär att du endast skickar in en ansökan till kommunen för handläggning.

Ansök minst fyra veckor innan du vill använda platsen. Det är viktigt att vara ute i god tid då handläggningstiden kan variera. Du får information om var du kan stå beroende på vad du ska sälja och vi kontrollerar också om det finns lediga platser tillgängliga. Ärenden hanteras i tur ordning när det kommer in.

Klicka här för att göra din ansökan Länk till annan webbplats.

Ifylld ansökan skickas automatiskt till polisen

Torghandel

Torghandel är ett trevligt inslag i stadsbilden. På Fisktorget, Stora torget och Holmtorget är torghandel tillåten om du fått tillstånd från kommunen. Vänd dig direkt till kommunen om du planerar att sälja varor där då den ansökan sker via blankett och kommunen är beslutsförfattare.

Föreskrifter för torghandel (pdf) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om torghandel (pdf) Pdf, 575.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Polismyndigheten tar ut en administrationsavgift på 870 kr per ansökan. Denna måste betalas innan polisen kan påbörja sin handläggning. Kommunen tar ut ersättning för markupplåtelse. beroende på hur mycket yta man har ansökt om.

K Pdf, 696.1 kB, öppnas i nytt fönster.ommunens avgifter för salutorgsplatser och upplåtelse av offentlig plats (pdf) Pdf, 696.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Geislerska parken

Geislerska parken är avgiftsbefriad för ideella organisationer, föreningar och exempelvis skolungdomar. För övriga utgår en avgift enligt taxan. I Geislerska parken får inte försäljning bedrivas.

Vill du veta mer?

Frågor besvaras av kommunens kontaktcenter 023-83 000 eller kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2024-01-31