Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Myndighetsnämnden för bygg och miljö är tillsynsmyndighet för att en obligatorisk funktionskontroll sker av installerade ventilationsaggregat. Nämndens uppgift är att kontrollera att fastighetsägaren utför denna lagstadgade kontroll. Kontrollen får utföras endast av besiktningsmän med särskild behörighet.

Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdrags­ventilation eller enbart mekanisk frånluftsventilation. Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring, industri­byggnader samt byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Sidan uppdaterad 2021-11-22