Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fyra barn som leker på en gemensam lekutrustning vid en badplats

23.3 Fortsatt samarbete

Översiktsplan FalunBorlänge utgår från att samarbete mellan kommunerna är en nödvändighet för en fortsatt utveckling. Det innebär att fortsatt arbete både med fysisk planering och med andra strategiska frågor som behandlats i planen behöver ske gemensamt. I översiktsplanen föreslås samarbete kring bland andra boendefrågor, näringslivsutveckling, utbildning, klimatanpassning, VA-frågor och utvecklingen kring Runn. Kommundirektörerna ska ansvara för att tjänstemannaorganisationerna samarbetar och att den grundläggande utgångspunkten om en gemensam identitet FalunBorlänge hålls levande. Att tillsammans arbeta för och marknadsföra FalunBorlänge som en region med gemensamma tillgångar är viktigt för kommunkoncernernas samtliga delar.

Sidan uppdaterad 2019-03-28