Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Människor går på ett tåg i kvällsljus

21.1 Särskilda mellankommunala frågor

Gagnef

  • Sjön Gimmen ligger i både Gagnefs och Borlänge kommuner. Gagnef vill satsa på bostäder i strandnära lägen vid Gimmen och vill därför inte ha utökat strandskydd inom sin kommun, men ser positivt på att strandskyddet utökas på Borlängesidan.
  • Badelundaåsen går genom Gagnef och Borlänge kommuner och har betydelse för vattenförsörjningen för flera kommuner.

Leksand

  • Synen på utökat strandskydd för Hyttsjön (gränsen mot Falun)
  • Sörskogs rekreationsområde, som till stora delar ligger i Leksands kommun. I översiktsplanen pekas Sörskog ut som ett rekreationsområde. I Sörskog finns också ett intresse för vindkraft från Leksands kommun och 5 vindkraftverk finns redan i området, (3 i Leksands kommun och 2 i Falu kommun). Befintliga vindkraftverk bedöms inte påverka rekreationsmöjligheterna negativt. Fortsatta samtal behöver föras.

Säter

  • Bana C är en tidigare försvarsanläggning som Försvarsmakten överlåtit till Borlänge kommun. Banan ligger i Säters kommun. Det pågår samtal mellan Borlänge och Säters kommuner om framtida markanvändning för banan.
  • Vattenförsörjning – det finns behov av skydd av grundvattenresurser i Säters kommun som påverkar Frostbrunnsdalens vattentäkt i Borlänge. Detta bör behandlas i den gemensamma utredning om långsiktigt skydd av vattenresurserna som länsstyrelsen föreslås ta initiativ till.
  • Föreslagna LIS-områden vid Nedre Milsbosjön i Säters kommun kan påverka vattenkvalitén i Milsbosjön negativt, vilket behöver diskuteras vidare.

Sandviken

  • I Faluns nordöstra del finns föreslagna vindbruksområden som kan komma i konflikt med stora opåverkade områden i Sandvikens kommun. Samråd behövs vid vindkraftsetableringar.
Sidan uppdaterad 2019-03-28