Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Kvinna kollar på kläder i klädbutik.

Bemöt coronakrisen med hållbar handel

Coronapandemin har utvecklats inte bara till en global hälsokris, utan även till en försörjningskris som får förödande konsekvenser för människor i länder med utbredd fattigdom. Genom hållbara konsumtionsval lokalt kan vi i Falu kommun bidra till en mer hållbar världshandel, vilket nu är viktigare än någonsin.

FN räknar med att inkomstförlusterna i länder med utbredd fattigdom i och med coronapandemin kan komma att överstiga 2 200 miljarder kronor och att antalet människor som lider av akut matbrist kan fördubblas. Bara i Afrika kan hälften av kontinentens alla arbetstillfällen försvinna.

I Indien och Bangladesh har miljontals människor förlorat sin försörjning inom bland annat textilindustrin till följd av att länderna stängts ner och orderingången minskat. Och i Colombia och Peru hotas den viktiga kaffeskörden. Utegångsförbud har gjort det svårt för odlarna att hinna skörda kaffebönorna, och säsongsanställda har redan förlorat försörjningsmöjligheter.

En granskning gjord av Fairtrade Sverige i fjol visade hur anställda i början av leverantörskedjorna i genomsnitt tjänade 65 procent av en levnadslön. Konsekvensen blir bland annat utbrett barnarbete och undernäring. Men även att familjer saknar marginaler vid krissituationer som den vi nu står inför. Inom ett par veckor, eller några dagar, kan den som saknar sparande inte längre ställa mat på bordet till sina barn.

Den offentliga konsumtionen omsätter över 700 miljarder kronor årligen. Och den kan – om produktionen görs hållbar – bidra till att miljoner människor får sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda. Genom att som en Fairtrade City engagera sig för hållbar handel och etisk konsumtion arbetar Falu kommun aktivt för att nå målen inom Agenda 2030. Vikten av att uppnå de globala hållbarhetsmålen, som att avskaffa fattigdom och hunger, framstår allt tydligare i pandemins spår – och hållbar handel är ett viktigt verktyg för att nå dit.

Förhoppningsvis tar vi oss ur den här krisen med en djupare förståelse om hur sårbart livet är för många på denna jord, och hur vi genom våra dagliga val kan göra skillnad.

Sidan uppdaterad 2020-08-20