Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Mötesplats för demokrati och Agenda 2030

Välkommen att delta i Falu kommuns nystartade Sida-finansierade satsning för att kommunicera Agenda 2030 och demokrati!

Nämnder, förvaltningar, föreningar och organisationer bjuds in till att informera och samtala med Faluborna om era arbetsområden och hur ni jobbar med de Globala målen och demokrati. Satsningen är ett led i Falu kommuns systematiska arbete med Agenda 2030 och finansieras av Sida.

Vad förväntas ni göra?

Ni bokar en vecka då ni ska närvara i minst 1 timme i Falu demokraticentrum samt minst 1 timme på ett filialbibliotek för möten och samtal.

Ni visar upp och samtalar med kommuninvånare om ett valfritt område kopplat till er nämnd, förvaltning, förening eller organisation, se idélista sid 2. Dela gärna med er av informationsblad, häften, posters eller likande, sådant som kan vara kvar under hela veckan. Ett krav är att ni visar hur ert arbete bidrar till något/några av de Globala målen och demokrati.

Falu demokraticentrum i Stadsbiblioteket

Falu demokraticentrum genomgår nu en upprustning och där kommer att finnas:

- en anslagstavla där ni kan hänga information

- hylla med möjlighet att lägga ut foldrar

- ståbord

- material om de Globala målen

Det går även att hålla mindre föredrag och andra aktiviteter som berör Globala målen och demokrati. Tänk bara på att rummet är litet.

Filialbiblioteken

Ni tilldelas även ett filialbibliotek som ni ska besöka minst 1 timme under er vecka. För att enkelt möta och informera landsbygdens invånare finns tillgång till:

- rollup, med tryck om Agenda 2030 och de Globala målen

- pappskärm att fästa material på, som gärna får vara kvar

- ett fällbart bord

Boka vecka!

Ni gör en intresseanmälan via länken nedan. Ni får önska vecka, ge tre alternativ med prioritering. Utifrån era önskemål lägger vi sedan upp ett schema.

Intresseanmälan

Spridning

Vi kommer att informera om satsningen och programmet i media och i våra egna kanaler.

Sidan uppdaterad 2019-12-06