Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Partnerskap med Sydafrika

Modern Youth Participation

Falu kommun ingår i ett nätverk där åtta svenska kommuner arbetar parallellt med varsin partnerkommun från Södra Afrika. Samarbetet har ett tema relaterat till mänskliga rättigheter, så som tillgänglighet, jämställdhet eller ungas rättigheter. Falun samarbetar med kommunen Mogale City i Sydafrika i projektet Modern Youth Participation. Tillsammans jobbar man för att utveckla nya sätt att inkludera och att göra barn och unga delaktiga i kommunens verksamheter.

Finansierat av ICLD

Satsningen på Faluns projekt uppgår till närmare 3 miljoner kronor över fyra år. Alla kostnader finansieras av Sida genom organisationen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Falun kommer även få stöd av bland andra experter på mänskliga rättigheter från Raoul Wallenberg Institutet, som är kopplade till nätverket. Forskare från University of Johannesburg kommer också att delta i projektet.

Att fokusera på barn och ungas möjligheter att påverka har varit angeläget för Falu kommun eftersom barnkonventionen nu blivit lag. Att Mogale City är en framåtsträvande kommun med stor vilja att bli bättre på att inkludera och engagera barn och unga har också påverkat inriktningen på samarbetet.

Samarbetet inleds med ett förberedelseår, då ett treårigt projekt ska utformas och planeras.

Läs mer om projektet i ansökan nedan.

Artikel "Åtta svenska kommuner i ny satsning på mänskliga rättigheter", ICLD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter, ICLD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Falu kommuns projektbeskrivning och ansökan om stöd från ICLD Pdf, 180.8 kB.

Sidan uppdaterad 2021-04-06