Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Arbetslivs och socialförvaltningens organisation

Vuxenstöd IFO

Ansvarar för stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, våld i nära relationer samt familjerådgivning och övrigt vuxenstöd, liksom stöd och behandling till personer i Falu kommun med missbruks- och beroendeproblem samt deras anhöriga.

Ansvarig för Vuxenstöd IFO

Åsa Johansson, sektionschef
E-post: asa.johansson@falun.se

Missbruksenheten

Missbruksenheten hanterar stöd till barn och ungdomar under 18 år, spelberoende samt orosanmälningar för personer rörande missbruk av alkohol och/eller droger.

Läs mer: Missbruk och beroende

Ansvarig på Missbruksenheten

Magdalena Dejke Rantanen, enhetschef
E-post: magdalena.dejke.rantanen@falun.se

Våld i nära relationer (VINR)/Familjeråd

Barn, ungdomar och vuxna som blivit utsatta för våld i nära relation kan få stöd och hjälp oavsett ålder eller kön. Även du som använder eller har använt våld i en nära relation kan få hjälp att hantera din ilska. Om du har problem i en nära relation och det känns svårt att själv hitta en lösning, är du välkommen till familjerådgivningen. Vi arbetar med människor i olika skeenden i livet, med olika sexuell läggning eller etniskt ursprung.

Läs mer: Våld i nära relationer och Familjerådgivning

Ansvarig på VINR/Familjeråd

Jessica Dahrén, enhetschef
E-post: jessica.dahren@falun.se

Boende och aktivitetsstöd

Ansvarig för Boende och aktivitetsstöd

Christina Ljung, enhetschef
E-post: christina.ljung@falun.se

Arbetsliv

Sektionen Arbetsliv ansvarar för ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer, arbetsmarknadsinsatser, arbetsträning samt flykting och integrationsuppdraget.

Ansvarig för Arbetsliv

Arne Holmström, sektionschef Arbetsliv
E-post: arne.holmstrom@falun.se

Ekonomiskt bistånd

Enheten Ekonomiskt bistånd tar emot ansökningar och ansvarar för prövningen av ekonomiskt bistånd.

Läs mer: Försörjningsstöd

Ansvarig på enheten för ekonomiskt bistånd

Pierre Lindvall, enhetschef
E-post: pierre.lindvall@falun.se

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsinsatser för personer som är långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna eller av andra anledningar inte lyckats komma ut på arbetsmarknaden, samordnar sommarjobb och anordnar sommarskola.

Arbetsmarknadsenheten även för kommunens aktivitetsansvar, KAA.

Läs mer: Kommunens arbetsmarknadsinsatser

Ansvarig på arbetsmarknadsenheten

Caroline Haeffner, enhetschef
E-post: caroline.haeffner@falun.se

Ingarvsgruppen och Lugnetgruppen

Särskilda arbeten inom kommunen för arbetsträning och rehabilitering.

Läs mer: Ingarvsgruppen och Lugnetgruppen

Ansvarig på Ingarvsgruppen

Sabina Iveta, enhetschef
E-post: sabina.iveta@falun.se

Ansvarig på Lugnetgruppen

Joakim Eriksson, enhetschef
E-post: joakim.eriksson@falun.se

Integrationsenheten

Flyktingmottagande för nyanlända med uppehållstillstånd, boende för ensamkommande flyktingbarn, mångfaldsarbete, samordning integrationsfrågor.

Läs mer: Integration och flyktingmottagande

Ansvarig på integrationsenheten

Mats Berglund, enhetschef
E-post: mats.berglund@falun.se

Kompetensförsörjning

Sektionen kompetensförsörjning ansvarar för vuxenutbildningen i Falun. Det innebär gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning, SFI och särskild utbildning för vuxna. Här finns Vägledningscentrum med studie- och yrkesvägledare om du har funderingar kring utbildning, arbetsmarknad och studieekonomi.

Läs mer: Vuxenutbildningen och Vägledningscentrum

Ansvariga kompetensförsörjning

Mats Berglund, sektionschef kompetensförsörjning
E-post: mats.berglund@falun.se

Erica Anell, tf rektor Grundläggande vuxenutbildning
E-post: erica.anell@falun.se

Annika Paulsson, rektor för auktoriserade utbildningar
E-post: annika.paulsson@falun.se

Kontaktcenter

Vill du ansöka eller fråga om någon social tjänst kan du ringa eller besöka Kontaktcenter (i Stadshuset som ligger vid stora torget). Där får du vägledning och vidare information om vart du ska vända dig.

Receptionens öppettider: Måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16.

Vi har tystnadsplikt

Vi har tystnadsplikt! Det betyder att uppgifter om dig inte får lämnas ut till obehöriga. Sekretessen gäller även mot andra myndigheter, såvida du inte lämnat samtycke till kontakt.

Sidan uppdaterad 2021-01-13