Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

AIK:s organisation

Arbetscenter

Särskilda arbeten inom kommunen för arbetsträning och rehabilitering.

Ansvarig på arbetscenter

Niklas Wolff, enhetschef
E-post: niklas.wolff@falun.se

Läs mer om kontoret på deras sida Arbetscenter.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsinsatser för personer som är långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna eller av andra anledningar inte lyckats komma ut på arbetsmarknaden, samordnar sommarjobb och anordnar sommarskola.

Arbetsmarknadsenheten även för kommunens aktivitetsansvar, KAA.

Ansvarig på arbetsmarknadsenheten

Pia Larshans-Bodare, enhetschef
E-post: pia.larshans.bodare@falun.se

Läs mer om kontorets arbete på sidan Kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Integrationsenheten

Flyktingmottagande för nyanlända med uppehållstillstånd, boende för ensamkommande flyktingbarn, mångfaldsarbete, samordning integrationsfrågor.

Ansvarig på integrationsenheten

Mats Berglund, enhetschef
E-post: mats.berglund@falun.se

Läs mer om kontorets arbete på sidan Integration och flyktingmottagande.

Vuxenutbildningen i Falun

Vuxenutbildningen i Falun är gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning, SFI och särskild utbildning för vuxna.

Ansvariga

Sofie Viklund, enhetschef på vuxenutbildningen
E-post: sofie.viklund@falun.se

Anna Lofors, rektor för grundläggande vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna
E-post: anna.lofors@falun.se

Annika Paulsson, rektor för auktoriserade utbildningar 
E-post: annika.paulsson@falun.se

Karin Stål, rektor på Vägledningscentrum
E-post: karin.stal@falun.se

Läs mer om kontoret på sidan Vuxenutbildningen.

Sidan uppdaterad 2020-06-26