Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsförvaltningens organisation

Sektion vård- och o​msorgsboende

Sektion vård- och o​msorgsboende tillhandahåller en god vård, omsorg och service till personer som bedöms ha behov av olika stödformer i sin dagliga livsföring. Omsorgsinsatserna ska hålla en hög kvalitet som motsvarar behov och efterfrågan samt säkerställer en skälig levnadsnivå.

Verksamheten innefattar bland annat avlösning och stöd till anhöriga som vårdar närstående hemma, avlastning och växelvård för hemmaboende, korttidsvård och vård- och omsorgsboende.

Sektionschef vård- och omsorgsboende

Kerstin Jansson
E-post: kerstin.m.jansson@falun.se

Sektion​ ordinärt boende

Sektion vård- och o​msorgsboende underlättar för dig att leva självständigt så att du kan bo kvar hemma och känna dig trygg. Efter beviljat biståndsbeslut skriver du och din kontaktman en genomförandeplan om hur och när dina beslutade insatser ska utföras. Personalen bemöter dig med respekt och empati samt är lyhörda för dina önskemål. Alla anställda har tystnadsplikt.

Sektionschef på ordinärt boende

Leif Ekman
E-post: leif.ekman@falun.se

Sektion bistånd, kvalitet och utveckling

Sektion bistånd, kvalitet och utveckling utreder och beslutar om hemtjänst, vård- och omsorgsboende, bostadsanpassning och avgifter. Sektionen ansvarar för kontakten med de av kommunens entreprenörer som utför uppdrag åt omvårdnadsnämnden.

I sektionens uppdrag ingår att vara ett stöd till omvårdnadsnämnden och omvårdnadsförvaltningens verksamheter genom att göra utredningar och undersökningar samt granska de olika verksamheterna. Projektledning, utvecklingsarbete, omvärldsbevakning, IT-lösningar, utbildning, upphandlingar och beredning av frågor till beslut ingår även det i sektionens uppdrag.

Sektionschef för bistånd, kvalitet och utveckling

Jonas Hampus
E-post: jonas.hampus@falun.se

Sektion hälso- och sjukvård

Sektionen ansvarar för att säkerställa en god hälso- och sjukvård i de verksamheter där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar. Det ingår också hjälpmedels­hantering när personer bor hemma, i särskilt boende, bostäder och daglig verksamhet inom LSS, psykiatri och inom hemsjukvården.

Sektionschef för hälso- och sjukvård

Johan Björklund
E-post: johan.bjorklund@falun.se

Sidan uppdaterad 2020-06-24