Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vuxen som håller ett barn i famnen

Socialförvaltningen

Stöd, trygghet, möjligheter, gemenskap, medbestämmande och respekt - det är några av nyckelorden i socialförvaltningens (även kallad socialtjänsten) breda verksamhet.

Följande lagar styr socialförvaltningens arbete

 • Socialtjänstlagen (SoL).
 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Lagen om vård av unga (LVU).
 • Lagen om vård av missbrukare (LVM).
 • Offentlighets- och sekretesslagen.

Socialförvaltningens verksamhet

 • Stöd till barn, ungdom och familjer.
 • Stöd till personer med missbruks- eller beroendeproblem.
 • Ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer.
 • Insatser till funktionshindrade enligt LSS.
 • Tillståndsgivning för servering av alkohol.
 • Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.
 • Familjerådgivning.
 • Stöd till våldsutsatta personer i nära relationer.
 • Övrigt vuxenstöd.

Ansvariga

Socialförvaltningen styrs av socialnämnden och en förvaltningschef.

Ordförande i socialnämnden

Anders Lindh
E-post: anders.lindh@falun.se

Förvaltningschef

Ylva Renström
E-post: ylva.renstrom@falun.se

Avdelningar under förvaltningen

Se sidan Socialförvaltningens organisation.

Sidan uppdaterad 2020-06-24