Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Socialförvaltningens organisation

Vuxensektionen

Vuxensektionen ansvarar för ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer liksom stöd och behandling till personer i Falu kommun med missbruks- och beroendeproblem samt deras anhöriga.

De ansvarar också för stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, stöd till personer i våld i nära relationer samt familjerådgivning och övrigt vuxenstöd.

Organisationsschema för vuxensektionenPowerpoint

Chef på vuxensektionen

Åsa Johansson
E-post: asa.johansson@falun.se
Telefonnummer: 023-830 00

Barn-, ungdoms- och familjesektionen

Barn-, ungdoms- och familjesektionen (med bland annat Dialogen och HVB-hemmet Bubo) ansvarar för stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer samt förebyggande insatser.

Organisationsschema för barn-, ungdoms- och familjesektionenPDF

Chef på barn-och familjesektionen

Magnus Nordahl
E-post: magnus.nordahl@falun.se
Telefonnummer: 023-830 00

Sektion LSS

Sektion LSS ansvarar för insatser enligt lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sektionen är indelad i två chefsområden där Therese Holst ansvarar för service- och gruppbostäder och Christina Lans för korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet och myndighethetsutövning.

Organisationsschema för LSS-sektionenPDF

Chefer på LSS-sektionen

Christina Lans
E-post: christina.lans@falun.se
Telefonnummer: 023-830 00

Therese Holst
E-post: mattias.mogren@falun.se
Telefonnummer: 023-830 00

Stödfunktion

Som stödfunktion till de tre sektionerna inom socialförvaltningen finns administrativa enheten och utvecklings- och IT-enheten. Administrativa enheten ansvarar för personaladministration, ekonomi, diarium och sammanträdesadministration. Utvecklings- och IT-enheten som arbetar med verksamhetsutveckling och support av förvaltningens IT-system.

Utvecklings- och administrativ chef

Britt-Marie Bäckström
E-post: britt-marie.backstrom@falun.se
Telefonnummer: 023-830 00

Kontaktcenter

Vill du ansöka eller fråga om någon social tjänst kan du ringa eller besöka Kontaktcenter (i Stadshuset som ligger vid stora torget). Där får du vägledning och vidare information om vart du ska vända dig.

Receptionens öppettider: Måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16.

Vi har tystnadsplikt

Vi har tystnadsplikt! Det betyder att uppgifter om dig inte får lämnas ut till obehöriga. Sekretessen gäller även mot andra myndigheter, såvida du inte lämnat samtycke till kontakt.

Sidan uppdaterad 2020-07-16