Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Så arbetar Falu kommun med Agenda 2030

Våra ledande politiker är överens om att utvecklingen i Falu kommun ska vara hållbar och grundas i Agenda 2030 och de Globala målen, det vill säga Agenda 2030 ska inte hanteras som ett sidospår utan som en integrerad del i kommunens styr- och ledningssystem. Falu kommuns ambition är att Agenda 2030 ska genomsyra kommunens verksamhet och ligga till grund för insatser vi genomför, projekt vi finansierar och hur vi följer upp dem.

Kommunfullmäktige har beslutat om fem målområden som konkretiserar innebörden i Agenda 2030 och de 17 globala målen. De fem målområdena ingår nu i årsplanen med budget. Årsplanen med budget är ett av kommunens allra viktigaste styrdokument. Målen är tydliga och de ställer krav på ökat fokus, delaktighet och ansvar i kommunens verksamheter.

Hur Falu kommun jobbar lokalt med de 17 Globala målen Pdf, 363.4 kB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur Falu kommun jobbar lokalt med de 17 Globala målen

Falu kommuns årsplan med budget. Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sid 6-16 beskriver de fem målområdena.

Agenda 2030 och de Globala målen

De Globala målen för hållbar utveckling antogs av alla världens länder i FN år 2015 och ska vara uppfyllda till år 2030. Därför heter överenskommelsen i FN ”Agenda 2030”.

De Globala målen syftar till fyra stora förändringar i världen: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

De 17 Globala målen är universella, det vill säga de gäller alla länder, de är odelbara vilket innebär att man inte kan bara fokusera på ett av dem och strunta i de andra och de är beroende av varandra. Eftersom det finns synergier (och konflikter) inom de Globala målen gäller det alltså att tänka: Hur kan vi bidra till det här målet och samtidigt stödja de andra målen, eller i alla fall inte motverka de andra målen.

Kommuner är viktiga aktörer i genomförandet av Agenda 2030, men måste själva definiera hur de arbetar med Agenda 2030:s målsättningar.

FN:s handlingsplan: Att förändra vår värld - Agenda 2030 för hållbar utveckling Pdf, 581.6 kB.

Här kan du läsa mer om de Globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-11-19