Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bilden visar två kvinnor utomhus

Resultat

För att veta om det som planerats, har blivit genomfört, behöver kommunen följa upp verksamheten både på lång och på kort sikt. Uppföljningen av våra mål och verksamheter är även en viktig del i den kommande planeringen. Uppföljningen med olika tidsperspektiv har olika syften. En viktig aspekt i uppföljningen är jämförelser av våra verksamheter jämfört med tidigare år och med andra kommuner.

Här finns både våra egna uppföljningar men även jämförelser med andra kommuner.

Sidan uppdaterad 2021-11-24