Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bilden visar två kvinnor utomhus

Resultat

För att veta om det som planerats, har blivit genomfört, behöver kommunen följa upp verksamheten både på lång och på kort sikt. Uppföljningen av våra mål och verksamheter är även en viktig del i den kommande planeringen. Uppföljningen med olika tidsperspektiv har olika syften. En viktig aspekt i uppföljningen är jämförelser av våra verksamheter jämfört med tidigare år och med andra kommuner.

Den primära uppföljningen som genomförs inom kommunen är delårsbokslut, årsredovisning samt periodrapporter.

Delårsbokslut samt årsredovisning är en omfattande rapportering av ekonomi, måluppfyllnad, verksamhetsredovisning samt personaluppföljning. Dessa rapporter skrivs fram en gång per år.

Två gånger om året upprättas en periodrapport, en per sista april samt en per sista oktober. Periodrapporterna är en mindre redovning av primärt ekonomi och personal.

Sidan uppdaterad 2024-04-12