Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Rådhuset

Partistöd och arvoden

Den politiska verksamheten i kommunen får ekonomiskt stöd på två sätt, dels ett partistöd, dels ersättningar i olika former till de förtroendevalda.

Partistödet

Partistödet utgår till de partier som är företrädda i kommunfullmäktige. Det består av ett fast grundbelopp, ett belopp per mandat.

Grundbelopp per år, i kronor

Grundbelopp 2020

Grundbelopp 2021


50 250

50 250Partistöd per mandat och år, i kronor


2020

2021

Partistöd per mandat

27 412

27 823


Gruppledararvode per månad i kronor


2020

2021

Gruppledararvode mandat 1


3 000

Gruppledararvode from andra mandatet


1 000


För partierna innebär detta


Mandat 2019-2022

Totalt partistöd

2020 (kr)

Totalt partistöd

2021 (kr)

Socialdemokraterna

17

516 256

523 244

Moderaterna

12

379 195

384 128

Falupartiet

1

77 662

78 073

Centerpartiet

10

324 371

328 482

Liberalerna

2

105 074

105 896

Miljöpartiet

3

132 486

133 720

Vänsterpartiet

7

242 135

245 012

Kristdemokraterna

3

132 486

133 720

Sverigedemokraterna

6

214 723

217 189

Totalt partistöd


2 124 388

2 149 464

Ersättningsformer

Ersättning till de kommunalt förtroendevalda utgår i flera former.

Gruppledararvode

Gruppledararvode utgår till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Gruppledararvode utgår för första mandatet med 3 000 kronor per månad. Därefter utgår från och med andra mandatet 1 000 kronor per mandat till de partier som inte når upp till 40 procent i sysselsättningsgrad av heltid.

Fast månadsarvode

Fast månadsarvode på heltid utgår till två kommunalråd från den politiska majoriteten och ett oppositionsråd från det största oppositionspartiet.

Fast månadsarvode på mindre än heltid utgår till ordförande i nämnderna, samt till kommunfullmäktiges ordförande och revisionens ordförande. Sysselsättnings­graden varierar beroende på uppdragets omfattning, vilket i huvudsak bestäms av omfattningen på nämndens verksamhet.

Sammanträdesersättning

Sammanträdesersättning utgår för hel eller halv dag till de förtroendevalda som inte har fast arvode. De förtroendevalda kan också få ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnadsersättning samt en del andra ersättningar för direkta kostnader.

Filer med detaljerade siffror

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2019 Pdf, 112.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ersättningar förtroendevalda från och med 20210101 Pdf, 297.7 kB.

Arvoden förtroendevalda i helägda kommunala bolag 2019 Pdf, 40.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett Redovisning av erhållet Lokalt partistöd jämte granskningsrapport Pdf, 247.7 kB.

Sidan uppdaterad 2022-10-13