Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Rådhuset

Partistöd och arvoden

Den politiska verksamheten i kommunen får ekonomiskt stöd på två sätt, dels ett partistöd, dels ersättningar i olika former till de förtroendevalda.

Partistödet

Partistödet utgår till de partier som är företrädda i kommunfullmäktige. Det består av ett fast grundbelopp, ett belopp per mandat.

Grundbelopp per år, i kronor

Grundbelopp 202353 544
Partistöd per mandat och år, i kronor


2023


Partistöd per mandat

30 597Gruppledararvode per månad i kronor2023

Gruppledararvode mandat 1


3 000

Gruppledararvode from andra mandatet


1 000


För partierna innebär detta


Mandat 2023-2026

Totalt partistöd

2023 (kr)

Socialdemokraterna

20

665 480

Moderaterna

12

420 706

Centerpartiet

7

267 722

Liberalerna

3

145 335

Miljöpartiet

3

145 335

Vänsterpartiet

5

206 528

Kristdemokraterna

4

175 932

 

Sverigedemokraterna

7

267 722

Totalt partistöd


2 294 760

Ersättningsformer

Ersättning till de kommunalt förtroendevalda utgår i flera former.

Gruppledararvode

Gruppledararvode utgår till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Gruppledararvode utgår för första mandatet med 3 000 kronor per månad. Därefter utgår från och med andra mandatet 1 000 kronor per mandat till de partier som inte når upp till 40 procent i sysselsättningsgrad av heltid.

Fast månadsarvode

Fast månadsarvode på heltid utgår till två kommunalråd från den politiska majoriteten och ett oppositionsråd från det största oppositionspartiet.

Fast månadsarvode på mindre än heltid utgår till ordförande i nämnderna, samt till kommunfullmäktiges ordförande och revisionens ordförande. Sysselsättnings­graden varierar beroende på uppdragets omfattning, vilket i huvudsak bestäms av omfattningen på nämndens verksamhet.

Redovisning av erhållet lokalt partistöd

Blankett Redovisning av erhållet Lokalt partistöd jämte granskningsrapport Pdf, 247.7 kB.

Sidan uppdaterad 2023-09-11