Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Likabehandlingskommittén

Likabehandlingskommittén är knuten till kommunstyrelsen som har huvudansvaret för kommunens likabehandlingsarbete enligt kommunens likabehandlingsplan Plan för lika rättigheter och möjligheter.

Likabehandlingskommittén ska initiera arbete för likabehandling inom kommunorganisationen, bereda ärenden inför kommunstyrelsen och följa upp lönekartläggningar. Därutöver ska likabehandlingskommittén initiera jämställdhetsarbete enligt CEMR-deklarationen.

Sidan uppdaterad 2023-05-08