Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Polsam

Polsam är ett politiskt organ för samverkan mellan kommunen och Region Dalarna inom hälso- och sjukvården och andra närliggande områden.

Polsam diskuterar och beslutar om övergripande mål för de samverkande verksamheterna. Samverkansberedningen kan däremot inte fatta ekonomiskt bindande beslut. Då får man gå till sina respektive styrelser.

Äldreomsorgen är ett stort och viktigt samverkansområde, men kommunens och Region Dalarnas verksamheter har fler beröringspunkter: barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, habilitering, folkhälsa m.m. Gemensamma frågor hanteras i första hand på tjänstemannanivå.

Sidan uppdaterad 2023-05-08